Център за компетентност влиза в обновена сграда на Техническия университет – София, филиал Пловдив

На 29.05.2021 г. Еврокомисарят Мария Габриел откри официално възстановената част от сградата на III-ти корпус на Техническия университет – София, филиал Пловдив Гостите бяха посрещнати с красивите песнопения на хор „Евмолпия“.  

Красивата сграда на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, в която се помещават 20 нови научни лаборатории през 1985 година е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. Реставрацията на сградата започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 223 300, 80 лева са отпуснати по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. В момента екип на Техническия университет – София, филиал Пловдив подготвя и обявява обществени поръчки за доставката на научна техника на стойност 9,8 милиона лева. Общо в 3-ти корпус ще заработят 20 научни лаборатории, плюс още две във 2-ри корпус, като стойността на тяхното обновяване влиза в посочената по-горе сума.  

На откриването още присъстваха заместник-кметът на гр. Пловдив - Анести Тимчев, ректорът на Техническия университет в София проф. дн инж. Иван Кралов, директорът на филиал Пловдив - проф. д-р инж. Въльо Николов, Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, преподаватели и студенти. 

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел благодари на всички участници в този проект и подчерта, че те са показали как се гради общност между научно-изследователски институти и университети, между индустрия, иновация и наука, между местна власт и това, което се случва на европейско ниво. „Този център стъпва на три здрави основи. Първата е партньорството, полезните взаимодействия, които сте създали. Европа, която е лидер в науката има нужда да се превърне и в лидер на иновациите. Резултатите от науката трябва да намират своето приложение в индустрията, да дават стимул и шанс на нашите малки и средни компании, да се превръщат в глобални и световни шампиони. Втората силна база, с която разполагате са талантите. Трябва да им се дава възможност да избират Пловдив, България и Европа като свой дом, където да развиват идеите си и да се чувстват добре. Третото послание е приложимост на идеите, разработените услуги и продукти. Като еврокомисар ще продължа да подкрепям фундаменталната наука. Сигурна съм, че и тук, сред нашите млади хора, имаме откриватели, за които дори не смеем да си мечтаем какво те ще познават след 10 години. Важно е знанията да бъдат приложими“, каза Мария Габриел. 

Ето как директорът на Техническия университет – София, филиал Пловдив проф. д-р инж. Въльо Николов коментира на какви цели ще служи новият център за компетентност: „В университета имаме научно-изследователски сектор със специализирани лаборатории, в които правим разработки, необходими на компании, обръщащи се към нас за инженерна помощ. По този начин ще работи и Центъра за компетентност, само че на много по-високо научно и инженерно ниво. До приключване на програмния период през 2023 година имаме ограничение да ползваме придобитото оборудване максимум 20 на сто от работното време за съвместни разработки с бизнеса от региона. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, те ще бъдат общодостъпни и безвъзмездно предоставени на всички, които проявяват интерес към тях. Но най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си най-добрите студенти с интерес към науката.“ Мария Габриел счита, че Центърът за компетентност има перспективи за развитие, финансирани със средства от над 100 млрд. евро от програмата „Хоризонт Европа“, и програма „Еразъм плюс“, чийто бюджет е 28 млрд. евро. Пламен Панчев – създател и управител на клъстер „Тракия икономическа зона“ заяви, че компаниите от зоната имат добър опит в работата си с екипа на Техническия университет – София, филиал Пловдив и разчитат, че новата научна база на Центъра за компетентност ще направи съвместните инженерни проекти по-ефективни. „Имаме възможност и вече работим с екипа на еврокомисар Мария Габриел. Ние участваме в програма за привличане на инвеститори и новият Център за компетентност ще ни даде нов надежден инструмент в тази конкуренция“, заключи Пламен Панчев.  

Историческа справка  

Историята на тази сграда води началото си от август 1899 година, когато архитектите Мариано Пернигони, Георги Фингов и Вълко Вълкович правят проекта на френския девически колеж „Свети Йосиф". По исторически данни сградата е била построена през 1907 година. Запазена е нейна снимка от 1912 година, публикувана от Димитър Райчев в „Пловдивски алманах" на страница 104. Първоначално сградата на девическия колеж „Свети Йосиф" е била двуетажна. След земетресението през 1928 година започва ремонт и дострояване на трети етаж. В този вид сградата е завършена през 1942 година. През 1948 година сградата на колежа е национализирана и предоставяна на държавни институции. От 1987 година е предадена за ползване на Техническия университет – София, филиал Пловдив. Католическият орден „Свети Йосиф" е водил неуспешна съдебна битка за възстановяване на собствеността на сградата. През 1992 година имотът е реституиран и върнат на Ордена. По-късно в международен съд българската държава доказва, че е изплатила репарации на Франция след Втората световна война и в тези репарации е включена и цената на имота на Ордена за колежа. От 2000 година имотът със сградата отново е публична държавна собственост, предоставена на Техническия университет – София, филиал Пловдив. 

 

    

     

 

Календар